Absolventi

 


 

2018

Bc. Magda Bařinková

Bc. Veronika Blechová

Bc. Marcel Hubinský

Bc. Michaela Kameniarová

Ing. Markéta Luklová

Bc. Veronika Malých

Bc. Anna Mašlaňová

Bc. Marika Pacurová

Bc. Nikola Perašínová

Bc. Martina Šlapáková

Bc. Monika Zvalová

Ing. Pavla Zelená


 2017

Bc. Miroslav Berka

Bc. Karina Blaženiaková

Bc. Adéla Horáková

Mgr. Pavel Klimeš, Ph.D

Bc. Romana Kopecká.

Ing. Vladěna Koukalová

Bc. Anna Svetláková

Ing. Thanh Huong Truong

Bc. Veronika Zronková


 2016

Ing. Alžběta Breineková Studium ubiquitinace proteinů DELLA

Ing. Martin Dufek Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na signalizaci cytokininů

Ing. Hana Habánová Proteome dynamics during seed germination

Bc. Markéta Dobešová Diurnální variace v proteomu rostlin

Ing. Kristina Kharkevich Ovlivnění odpovědí rostlin k teplotnímu stresu modulací hladin cytokininů a giberelinů

Bc. Markéta Luklová Narušení metabolismu proteinů a jeho efekt na růst rostlin

Mgr. Jan Skalák, Ph.D. Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis thaliana and its cross-talk with cytokinin signaling pathway at the proteome response level

Ing. Helena Štuříková

Bc. Pavla Zelená Interakce rostlin s pathogeny: význam proteasomu a cytoskeletu


2015

Mgr. Jana Baldrianová, Ph.D. Časné změny v proteomu po aplikaci karrikinu 1 u Arabidopsis thaliana

Ing. Veronika Čotková Proteom rostlin v reakci na abiotický stres

Bc. Vladěna Koukalová Vliv modulace hladin cytokininů na fenom a proteom rostlin

Ing. Daniel Vícha Ovlivnění odpovědi rostlin na teplotní stres modulovanými hladinami cytokininů -- fenomická a protemická analýza


2014 

Bc. Alžběta Breineková Metody frakcionace a obohacování rostlinného proteomu

Bc. Martin Dufek Efekt inhibice proteasomu na proteom Arabidopsis thaliana

Bc. Hana Habánová Vliv růstových regulátorů na proteom rostlin v průběhu klíčení


 2012 

Bc. Veronika Čotková Abiotický stres v proteomu rostlin

Renata Pavelková Analýza proteomu kukuřice v průběhu klíčení (SOČ)

Mgr. Jan Skalák Vnímání teploty u rostlin se změněnými hladinami hormonů - proteomická analýza


 2011                       

Bc. Elena Babuliaková Molekulární podstata vnímání teplotního stresu v rostlinách

Mgr. Martin Černý, Ph.D. Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy

Bc. Marie Jefremova Dynamika proteomu v odpovědi na působení těžkých kovů u rostlin

Bc. Barbora Kurková Skryté tváře proteomu rostlin a způsoby jejich odhalování

Bc. Iva Mitošinková Analýza proteomu rostlin


 2010

Bc. Jan Skalák Metody analýzy proteomu ve studiu hormonálních regulací u rostlinZemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.