2018-2023 

Centrum experimentální biologie rostlin

 

Náplní projektu je objasnit mechanismy, jimiž rostliny reagují na vlivy vnějšího prostředí, zahrnující jak abiotické, tak biotické stresy a jejich kombinace. Šíře přístupů (od buněčné úrovně až po vývoj plodů) a metodik (transkriptomika, proteomika, hormonomika, těkavé látky) umožní získat komplexní obraz dynamické odezvy rostlin na vnější prostředí. Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem experimentální biologie rostlin AV ČR

Název projektu: Centrum experimentální biologie rostlin
Číslo projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738
Termín řešení projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2023Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

Mgr. Martin Černý, Ph.D.