Name: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
 Office phone number: +420 545 133 359
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1078 (C01.78)
 E-mail: brzoboha [at] ibp.cz
 ORCID:  0000-0002-1552-1314
 ResearcherID: D-7212-2012
 Scopus Author ID: 6701317234

 

Name:

 

Mgr. Martin Černý, Ph.D.

 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C,
 Office number: BA03P1076b (C01.76b)
 E-mail: martincerny83 [at] gmail.com
 Web page address: http://umbr.af.mendelu.cz/en
 ORCID:  0000-0002-0651-4219
 ResearcherID: D-7226-2012
 Scopus Author ID: 56246998700

 

 

Name:

 

Sunita Jindal, Ph.D.

 Office phone number: +420 545 133 026
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1077 (C01.77)
 ORCID:  0000-0002-0318-2204
 ResearcherID: AAO-5556-2020
 Scopus Author ID: 57204313037

 

 

Name:

 

Pavel Kerchev, Ph.D.

 Personal webpage: https://mendelu4.webnode.co.uk/
 Office phone number: +420 545 133 298
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0003-2737-0493
 ResearcherID: B-4015-2019
 Scopus Author ID: 23982743900
  

 

Name:

 

Mgr. Jan Novák, Ph.D.

 Office phone number: +420 545 133 294
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1076a (C01.76a)
 E-mail: jan.novak [at] mendelu.cz
 ORCID:  0000-0001-6248-5355
 ResearcherID: I-3635-2014
 Scopus Author ID: 57190009441

 

Abiotický stres (sucho, zasolení půdy, vysoká teplota, chlad apod.) je jedním z faktorů, který se významnou měrou podílí na celkové produkci zemědělských plodin. Jedním ze slibných způsobů ochrany rostlin před dopady stresu je modulace hladiny rostlinných hormonů, které se na odpovědi ke stresu podílejí (Pavlů, et al. 2018, 10.3390/IJMS19082450). Rostlinné hormony neovlivňují jen jeden konkrétní proces u rostlin, ale mají široké pole působení = pleotropní účinky (Černý et al. 2014, DOI: 10.1111/PCE.12270; Novák et al. 2015, DOI: 10.1093/PCP/PCV026; Berková et al. 2020, 10.3390/PLANTS9111563). V naši laboratoři se dlouhodobě zajímáme o vliv rostlinných hormonů cytokininů, u kterých jsme prokázali roli při odpovědi ke zvýšené teplotě (Skalák et al. 2016, 10.1093/JXB/ERW129), oxidačnímu stresu (Berka et al. 2020, 10.3389/FPLS.2020.590337) nebo chladu (Novák et al. 2021, 10.1016/j.envexpbot.2021.104581). Studium vlivu hormonů nezahrnuje jen samotné hledání vazeb mezi stresem a hormony, ale i vývoj nových metod, jak působení stresu dokumentovat (Schwarzlaender et al. 2008, 10.1111/J.1365-2818.2008.02030.X). Genetické a molekulární hrátky však vyžadují pečlivé testování, protože modulace hladin rostlinných hormonů může stres naopak i vyvolat (Novák et al. 2013, 10.1093/AOB/MCT092). Pokud dobře porozumíme mechanismům, které rostliny před těmito stresory chrání, budeme schopni dosahovat vyšších výnosů zemědělských plodin a celkové efektivity zemědělství.

 

 

Name:

 

Iñigo Saiz-Fernández, Ph.D.

 Office phone number: +420 545 133 298
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0002-5907-1300
 ResearcherID: L-8255-2014
 Scopus Author ID: 55950001300


 


 

Ph.D. studenti

 Name: Ing. Miroslav Berka
 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0002-7682-2778
 ResearcherID: AAJ-7376-2021
 Scopus Author ID: 57203099333

Ing. Miroslav Berka se věnuje studiu molekulárních procesů při interakci rostlin s abiotickými a biotickými faktory. V rámci svého studia využívá pokročilé metody hmotnostní spektrometrie a molekulární biologie. Zaměřuje se především na změny ve složení proteomu a metabolomu rostlin a snaží se nalézt mechanismy, kterými mohou rostliny odolávat působícím stresorům.


 

Name: Ing. Veronika Berková
Office phone number: +420 545 133 026
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1077 (C01.77)
ORCID:  0000-0002-2474-4878
ResearcherID: AAJ-7982-2021
Scopus Author ID: 57219871200


 

Name: Ing. Hana Dufková
Office phone number:  
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number:  
ORCID:  
ResearcherID:  
Scopus Author ID:  


 

Name: Ing. Michaela Kameniarová
Office phone number: +420 545 133 294
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1076a (C01.76a)
ORCID:  0000-0002-7696-8902
ResearcherID: ABE-6627-2020
Scopus Author ID: 57219915968


 

Name: Ing. Romana Kopecká
Office phone number: +420 545 133 026
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1077 (C01.77)
ORCID:  0000-0002-3870-9352
ResearcherID: AAJ-6447-2021
Scopus Author ID: 57219911517


 

 

 
 Name: Ing. Markéta Luklová
 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1076b (C01.76b)
 ORCID:  0000-0003-4948-423X
 ResearcherID: AAO-4788-2021
 Scopus Author ID: 57203537379

 

We all have ideas of what a comfortable temperature represents for each one of us. Unfortunately, our idea of a comfortable temperature might not always be an agreeable fit with the ambient temperatures that we are exposed to. For plants, as sessile organisms, this situation is even more complicated because they simply cannot escape from a negative environment. However, during evolution, plants have evolved sophisticated molecular mechanisms to cope with temperature changes in their environment.

One of the environmental factors that challenge global crop productivity is represented by low temperatures. Even though plant's tolerance to cold temperatures is a genotype-based trait, their ability to overcome damage caused by cold temperatures can be increased in a process called cold acclimation. Our research is mainly focused on the role of light intensity in the early- phase of the cold acclimation process. Early phase changes can be involved in upstream signaling components and sensors or stress response activators. Thus, monitoring the dynamic of plant responses throughout the short-term cold stress provides the opportunity to discover and study targets in response to the cold adaptation process.


 

Name: Mgr. Jaroslav Pavlů
Office phone number: +420 545 133 295
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1059 (C01.59)
ORCID:  0000-0002-7855-8907
ResearcherID: H-8515-2014
Scopus Author ID: 56003011300


 

Podpora

Name: Mgr. Šárka Koukalová
Office phone number: +420 545 133 295
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1075 (C01.75)
ORCID:  0000-0003-1737-1185
ResearcherID: AAJ-2442-2021
Scopus Author ID: 25227641500


 

Name: Jan Smetana
Office phone number: +420 545 133 300
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1074 (C01.74)
   


 

 Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

Mgr. Martin Černý, Ph.D.