Vedoucí výzkumní pracovníci

     
 Name: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (PI)
 Office phone number: +420 545 133 359
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1078 (C01.78)
 E-mail: brzoboha [at] ibp.cz
 ORCID:  0000-0002-1552-1314
 ResearcherID: D-7212-2012
 Scopus Author ID: 6701317234
 
     

 Name:

 doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.

(vedoucí ústavu)

 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C,
 Office number: BA03P1076b (C01.76b)
 E-mail: martincerny83 [at] gmail.com
 Web page address: http://umbr.af.mendelu.cz/en
 ORCID:  0000-0002-0651-4219
 ResearcherID: D-7226-2012
 Scopus Author ID: 56246998700
 
     

 Name:

Pavel Kerchev, Ph.D. (PI)

 Personal webpage: https://mendelu4.webnode.co.uk/
 Office phone number: +420 545 133 298
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0003-2737-0493
 ResearcherID: B-4015-2019
 Scopus Author ID: 23982743900
 
     

 Name:

 Mgr. Jan Novák, Ph.D. (odborný asistent)

 Office phone number: +420 545 133 294
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1076a (C01.76a)
 E-mail: jan.novak [at] mendelu.cz
 ORCID:  0000-0001-6248-5355
 ResearcherID: I-3635-2014
 Scopus Author ID: 57190009441
 
 

Abiotický stres (sucho, zasolení půdy, vysoká teplota, chlad apod.) je jedním z faktorů, který se významnou měrou podílí na celkové produkci zemědělských plodin. Jedním ze slibných způsobů ochrany rostlin před dopady stresu je modulace hladiny rostlinných hormonů, které se na odpovědi ke stresu podílejí (Pavlů, et al. 2018, 10.3390/IJMS19082450). Rostlinné hormony neovlivňují jen jeden konkrétní proces u rostlin, ale mají široké pole působení = pleotropní účinky (Černý et al. 2014, DOI: 10.1111/PCE.12270; Novák et al. 2015, DOI: 10.1093/PCP/PCV026; Berková et al. 2020, 10.3390/PLANTS9111563). V naši laboratoři se dlouhodobě zajímáme o vliv rostlinných hormonů cytokininů, u kterých jsme prokázali roli při odpovědi ke zvýšené teplotě (Skalák et al. 2016, 10.1093/JXB/ERW129), oxidačnímu stresu (Berka et al. 2020, 10.3389/FPLS.2020.590337) nebo chladu (Novák et al. 2021, 10.1016/j.envexpbot.2021.104581). Studium vlivu hormonů nezahrnuje jen samotné hledání vazeb mezi stresem a hormony, ale i vývoj nových metod, jak působení stresu dokumentovat (Schwarzlaender et al. 2008, 10.1111/J.1365-2818.2008.02030.X). Genetické a molekulární hrátky však vyžadují pečlivé testování, protože modulace hladin rostlinných hormonů může stres naopak i vyvolat (Novák et al. 2013, 10.1093/AOB/MCT092). Pokud dobře porozumíme mechanismům, které rostliny před těmito stresory chrání, budeme schopni dosahovat vyšších výnosů zemědělských plodin a celkové efektivity zemědělství.

 

 

  

Postdocs

 

 Name: Ing. Hana Dufková, Ph.D. (rodičovská)
 Office phone number:  
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number:  
 ORCID:  
 ResearcherID:  
 Scopus Author ID:  
 
 
 Name: Ing. Markéta Luklová, Ph.D.
 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1076b (C01.76b)
 ORCID:  0000-0003-4948-423X
 ResearcherID: AAO-4788-2021
 Scopus Author ID: 57203537379
 
 
    

We all have ideas of what a comfortable temperature represents for each one of us. Unfortunately, our idea of a comfortable temperature might not always be an agreeable fit with the ambient temperatures that we are exposed to. For plants, as sessile organisms, this situation is even more complicated because they simply cannot escape from a negative environment. However, during evolution, plants have evolved sophisticated molecular mechanisms to cope with temperature changes in their environment.

One of the environmental factors that challenge global crop productivity is represented by low temperatures. Even though plant's tolerance to cold temperatures is a genotype-based trait, their ability to overcome damage caused by cold temperatures can be increased in a process called cold acclimation. Our research is mainly focused on the role of light intensity in the early- phase of the cold acclimation process. Early phase changes can be involved in upstream signaling components and sensors or stress response activators. Thus, monitoring the dynamic of plant responses throughout the short-term cold stress provides the opportunity to discover and study targets in response to the cold adaptation process.

 
     
   
Name: Mgr. Jaroslav Pavlů, Ph.D.
Office phone number: +420 545 133 295
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1059 (C01.59)
ORCID:  0000-0002-7855-8907
ResearcherID: H-8515-2014
Scopus Author ID: 56003011300
 
     

 Name:

 Iñigo Saiz-Fernández, Ph.D.

 Office phone number: +420 545 133 298
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0002-5907-1300
 ResearcherID: L-8255-2014
 Scopus Author ID: 55950001300
 

 

Ph.D. students

 
 Name: Ing. Miroslav Berka
 Office phone number: +420 545 133 374
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1080 (C01.80)
 ORCID:  0000-0002-7682-2778
 ResearcherID: AAJ-7376-2021
 Scopus Author ID: 57203099333
 
 
Ing. Miroslav Berka se věnuje studiu molekulárních procesů při interakci rostlin s abiotickými a biotickými faktory. V rámci svého studia využívá pokročilé metody hmotnostní spektrometrie a molekulární biologie. Zaměřuje se především na změny ve složení proteomu a metabolomu rostlin a snaží se nalézt mechanismy, kterými mohou rostliny odolávat působícím stresorům.
 
     
   
 Name: Ing. Veronika Berková
 Office phone number: +420 545 133 026
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1077 (C01.77)
 ORCID:  0000-0002-2474-4878
 ResearcherID: AAJ-7982-2021
 Scopus Author ID: 57219871200
 
     
   
 Name: Ing. Michaela Kameniarová
 Office phone number: +420 545 133 294
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1076a (C01.76a)
 ORCID:  0000-0002-7696-8902
 ResearcherID: ABE-6627-2020
 Scopus Author ID: 57219915968
 
     
 
 Name: Ing. Romana Kopecká
 Office phone number: +420 545 133 026
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1077 (C01.77)
 ORCID:  0000-0002-3870-9352
 ResearcherID: AAJ-6447-2021
 Scopus Author ID: 57219911517
 
     
 Name: Ing. Attila Kucsera
 Office phone number:  
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1079 (C01.79)
 ORCID:  0000-0002-1696-7852
 ResearcherID: AAK-2342-2021
 Scopus Author ID:  
 
 

 
     
   
 Name: MSc. Pengxi Wang
 Office phone number:  
 Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
 Office number: BA03P1079 (C01.79)
 ORCID:  
 ResearcherID:  
 Scopus Author ID:  

Administrator

 

Name: Mgr. Šárka Koukalová
Office phone number: +420 545 133 295
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1075 (C01.75)
ORCID:  0000-0003-1737-1185
ResearcherID: AAJ-2442-2021
Scopus Author ID: 25227641500

 

Technician

 

Name: Jan Smetana
Office phone number: +420 545 133 300
Office address: DMBR FA, Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova C
Office number: BA03P1074 (C01.74)

 

Gradual students

Petr Čičmanec

Zuzana Plšková

Sofiia Hlynska

Marharyta Kuzmenko

Klára Plačková

Kateřina Lidmilová

Šarlota Shejbalová

Pregradual students


Andrýsková Kristýna

Ondřej Bílek

Markéta Dračková

Tomáš Herber

Daniela Karšulinová

Anna Kubovčíková

Tereza Matysková

Ladislav Polášek

Veronika Polášková

Uliana Potapenkova

Ekaterina Siuldina 

David Smečka

Rodion Sokolov

Elizabeth UrbánkováZemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.