Další aktuální projekty

 • 2023-2025 GAČR 23-07376S - Modulace tepelné stresové reakce signální dráhou cytokininu u Arabidopsis
 • 2023-2024 8J23DE004 - Role rostlinného hormonu cytokininu v tvorbě sekundárních metabolitů a formování komunikace mezi rostlinou a mikroorganismy.

Prof. Dr. Stanislav Kopřiva

Institute for Plant Sciences, Cologne Biocenter, University of Cologne 

 

 

 • 2022-2024 GAČR 22-17092S - Redoxní signalizace na chromatin během stresových reakcí v rostlinách
 • 2021-2023 IGRÁČEK - Beating the heat: A system biology approach towards heat-stress resilient crops
 • 2020-2022 GAČR 20-26232S - Interakce mezi chladem a světlem v chladové aklimatizaci Arabidopsis – ontogenní a fylotaktický pohled

 


 

Další aktivní zahraniční spolupráce

  

  

Dr. David Alabadi

 Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), Valencia (Spain)

   

Prof. Dr. Dirk Inzé

VIB / Universiteit Gent, Department of Plant Systems Biology,

Gent (Belgium)

   
   
Prof. Dr. Jaroslav Ďurkovič
Technical University in Zvolen
   

Prof. Dr. Aaron Rashotte

University of Auburn

 

Nedávno ukončené projekty


 •  2021 IGA - Biologická kontrola jako nástroj pro zmírnění abiotického stresu rostlin
 • 2021 IGA - Vysokorozlišovací omická analýza pro identifikaci lokálních změn v rostlinném pletivu vystaveném účinkům patogenního organismu
 • 2020-2022 8J20DE007 - Role HSP proteinů v infekci Plasmodiophora brassicae.

Prof. Dr. Jutta Ludwig-Müller
Institute for Botany, Technische Universität Dresden (Germany)

 

 • 2017-2019 GAČR 17-04607S

  - Interakce mezi světlem a cytokininy v kontrastních ekotypech Arabidopsis
  RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
 • 2017-2018 7AMB17AT027 - Cílená degradace proteinů v odpovědi na rostlinný hormon cytokinin. 

  

Ao. Univ.‐Prof. Dr. Andreas Bachmair
Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna (Austria).

 


 • 2018-2019 7AMB18DE015 - Komplexní analýza onemocnění nádorovitosti kořenů a jeho možné biologické kontroly endofytickou houbou.

Prof. Dr. Jutta Ludwig-Müller
Institute for Botany, Technische Universität Dresden (Germany)

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.