225 - Ústav molekulární biologie a radiobiologie

 

 

Ústav molekulární biologie a radiobiologie se zaměřuje zejména na studium molekulární podstaty interakce mezi rostlinou a okolním prostředím. Zkoumáme interakce s abiotickými i biotickými faktory a využíváme široké škály „omických“ přístupů. Dlouhodobě v těchto oblastech dosahujeme národní i mezinárodní excelence, což lze dokumentovat jak z pohledu řešených projektů, tak především z pohledu vědeckých publikací. Aktuálně na pracovišti řešíme šest externích projektů, z nichž dva jsou zaměřené na interakci rostliny s abiotickým stresem (2×GAČR) a čtyři projekty zkoumají interakci rostlin s biotickými faktory (2×OP3V, 1×NAZV, 1×Mobility MŠMT). Z původního čistě rostlinného zaměření se náš výzkum rozšířil i o studium mikroorganismů, které s rostlinami interagují. 

Naše pracoviště má tři hlavní výzkumné směry:

  1. Interakce signálních drah teploty, světla a rostlinných hormonů (prof. Brzobohatý, Dr. Novák)
  2. Molekulární podstata interakcí mezi rostlinou a mikroorganismy (doc. Černý)
  3. Redoxní signalizace (Dr. Kerchev)

Všechny tři směry jsou úzce propojené a vycházejí z obdobných metodických základů, kterým dominují techniky založené na hmotnostní spektrometrii s následnou bioinformatickou analýzou. Hmotnostní spektrometrii používáme pro sledování hladiny proteinů, jejich modifikací a interakcí, profilování metabolomu, analýzu lipidů a cílené sledování sekundárních metabolitů. Mezi klíčovou infrastrukturu pracoviště tak patří dva hmotnostní spektrometry Orbitrap Fusion Lumos a Q Exactive GC Orbitrap, včetně nezbytného vybavení pro jejich provoz. Pracoviště má dále k dispozici excelentní vybavení pro kultivaci rostlin, měření fotosyntetických parametrů, pokročilé vybavení pro cílené monitorování genové exprese, vybavení pro klonování/genové manipulace a další vybavení pro molekulární biologii a biochemii (PCR, spektrofotometrie, centrifugy, lyofilizátor a odparky, elektroforézy, měřiče pH a konduktivity, sonikátory, homogenizátor, hlubokomrazící boxy).  


 

 

 

 Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.