225 - Ústav molekulární biologie a radiobiologie

Omezení na pracovišti spojená s usnesením krizového štábu MENDELU 

 Aktualizováno 02-03-2021

Neakademičtí pracovníci přístup na pracoviště po dobu nutnou pro zajištění provozu pracoviště 
Jméno Zdůvodnění přítomnosti na pracovišti Stanovená pracovní doba
Miroslav Berka Provoz GC-MS 14:00-20:00
Veronika Berková Údržba biologického materiálu pro experimenty s biotickým stresem 14:00-20:00
Iñigo Saiz Fernández Provoz GC-MS 8:00-14:00 (8. 3. - 21. 3.)
Sunita Jindal Provoz klimaboxů, údržba experimentů s kombinovanými abiotickými stresy 14:00 - 20:00
Michaela Kameniarová Provoz kultivačních komor, údržba experimentů s abiotickým stresem 8:00 - 14:00
Romana Kopecká Propagace kultur E. coli, údržba tkáňových kultur 8:00 - 14:00
Šárka Koukalová Administrativa projektů, správa objednávek 8:00 - 14:00
Luklová Markéta Provoz LC-MS 8:00 - 14:00
     
Akademičtí pracovníci přístup na pracoviště po dobu nezbytně nutnou pro zajištění výuky a tvůrčí činnosti 
Jméno   Stanovená pracovní doba
Břetislav Brzobohatý   8:00 - 14:00
Martin Černý   14:00-20:00
Pavel Kerchev   14:00-20:00
Jan Novák   8:00 - 14:00 (4. 3. a 8. 3. - 21. 3.)

 

 


 

 

 

 Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.