IGA

IGRÁČEK MENDELU (2021-2023)

Naši doktorandi uspěli ve studentské grantové soutěži vyhlášené v rámci projektu OP VVV Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně („IGRÁČEK MENDELU“). Pro realizaci vítězného projektu „Beating the heat: A system biology approach towards heat-stress resilient crops“ získal tým dvouletou finanční podporu ve výši téměř 2,5 milionu korun. Jak již název projektu napovídá řešitelé grantu se budou snažit různými přístupy porazit teplotní stres.

Proč je důležité se zmíněným tématem zabývat? Teplotní stres společně se suchem patří k abiotickým stresovým faktorům, které mají vážný dopad na morfologii, fyziologii i reprodukci rostlin, přičemž také významně snižují výnos zemědělských plodin. Jelikož je šlechtění nových odrůd finančně i časově náročné a geneticky modifikované organismy podléhají restrikcím v rámci evropské legislativy jsou v současnosti vyhledávány především techniky, které mohou přirozeně zesílit mechanismy aklimatizace, zvyšovat odolnost vůči teplotnímu stresu a bez narušení okolního prostředí stimulovat vitalitu rostlin. Tyto mechanismy budou naši mladí vědci studovat nejen na molekulární úrovni u modelové rostliny A. thaliana, ale také u hospodářsky významných plodin v přirozených podmínkách v rámci polních experimentů.

Doufáme, že se při řešení projektu naši doktorandi moc nezapotí :-) Přejeme jim hodně štěstí!

 

IGA 2021 (2021)

V letošním roce byl v rámci soutěže IGA Mendelovy univerzity v Brně podpořen projekt Veroniky Berkové s názvem „Biologická kontrola jako nástroj pro zmírnění abiotického stresu rostlin“.  Veronika se ve svém tématu zabývá potenciálem endofytické houby A. alternatum, která má schopnost zlepšovat odolnosti vůči abiotickému stresu rostlin, a to konkrétně při stresu ze zasolení. Projekt může prohloubit znalosti nejen na molekulární úrovni, ale představuje také ekologickou technologii, která by mohla přispět k dalšímu vývoji udržitelného zemědělství.

S tématem „Vysokorozlišovací omická analýza pro identifikaci lokálních změn v rostlinném pletivu vystaveném účinkům patogenního organismu“ uspěl Miroslav Berka. Projekt si klade za cíl bližší pochopení interakce mezi Phytophthora infestans a Solanum tuberosum, kdys využitím nejmodernějších metod molekulární biologie bude sledováno množství proteinů, signálních metabolitů a šíření P. infestans v konkrétních pletivech rostlin, což poskytne unikátní, a především komplexní pohled na interakci mezi rostlinou a patogenem. Bližší pochopení průběhu infekce umožní v budoucnu nalézt způsoby, jak infekci efektivně potlačit a současně budou v rámci studie získány markery, které by mohly být využity pro získání rezistentních odrůd.Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

Mgr. Martin Černý, Ph.D.