Phytophthora

2016-2022 

Výzkumné centrum pro studium patogenu z rodu Phytophthora

 

Cílem projektu je vybudovat internacionalizovaný excelentní výzkumný tým zaměřený na výzkum patogenů rodu Phytophthora (Chromalveolata, Heterocontophyta, Oomycetes) na dřevinách.  Choroby z rodu Phytophthora způsobují celosvětově více než 66 % chorob kořenového vlášení a více než 90 % chorob kořenového krčku u dřevin. Internacionalizovaný výzkumný tým bude tvořit absolutní světovou špičku výzkumu v této problematice za  využití infrastruktury výzkumného prostředí Brna ve  spolupráci se špičkovými  pracovišti v zahraničí. Řešením projektu bude prohloubeno poznání globální diverzity rodu, jeho evoluční historie, mechanismů mezidruhového křížení a faktorů adaptability stejně jako molekulárních mechanismů, které ovlivňují odolnost a náchylnost dřevin vůči poškození. Získané unikátní poznatky budou následně použity pro řešení ochrany a obrany a zamezení šíření těchto patogenů v rámci přírodních ekosystémů. Výstupy budou poskytnuty subjektům v aplikační sféře zabývajících se pěstováním a distribucí dřevin. Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem ochrany lesů a myslivosti LDF.

Název projektu: Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453
Termín řešení projektu: 1. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Stránky projektu: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453 - Výzkumné centrum pro studium patogenu z rodu Phytophthora

 


 

2019-2023 

Identifikace metabolitů korelujících s kvantitativní rezistencí k Phytophthora infestans

Cílem řešení projektu je nalezení skupiny metabolitů, které budou fungovat jako biomarkery selekce šlechtitelských materiálů rodu Solanum s horizontální (trvalou) rezistencí nejzávažnějšímu patogenu bramboru Phytophthora infestansProjekt je řešen ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským a VESA Velhartice.

Název projektu: Identifikace metabolitů korelujících s kvantitativní rezistencí k Phytophthora infestans
Číslo projektu: QK1910045
Termín řešení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2023Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

Mgr. Martin Černý, Ph.D.