• Kultivační komory - doplněné diodovými zdroji monochromatického světla (R, FR, B - světlo) 
      • Skleníky - technologický pavilon M - díky projektu OP VaVpI CZ.1.05/4.1.00/04.0135 Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury jsou pro kultivaci rovněž k dispozici skleníky s širokým rozmezím regulace světelných režimů
      • Fluorescenční kamera FlourCam Handy FC 1000-H - měření fotosyntetických parametrů (fluorescence chlorofylu)Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.