Projects


 

 

  • 2017-2019 GAČR 17-04607S

    - Interakce mezi světlem a cytokininy v kontrastních ekotypech Arabidopsis
    RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
    Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  • 2017-2018 7AMB17AT027 - Cílená degradace proteinů v odpovědi na rostlinný hormon cytokinin. 

  

Ao. Univ.‐Prof. Dr. Andreas Bachmair
Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna (Austria).

 


  • 2018-2019 7AMB18DE015 - Komplexní analýza onemocnění nádorovitosti kořenů a jeho možné biologické kontroly endofytickou houbou.

Prof. Dr. Jutta Ludwig-Müller
Institute for Botany, Technische Universität Dresden (Germany)

 


 

 

Další aktivní zahraniční spolupráce

  

  

Dr. David Alabadi

 Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), Valencia (Spain)

   

Prof. Dr. Dirk Inzé

VIB / Universiteit Gent, Department of Plant Systems Biology,

Gent (Belgium)

   

 


 

Nedávno ukončené projekty

 


 

 

 

 Zemedelska 1, 613 00, Brno


E-mail:

umbr [at] mendelu.cz

Head of Department:

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.